مفهوم عایق بندی

مفهوم عایق بندی

بخش قابل توجهی از انرژی حرارتی ساختمان از طریق جدار های بیرونی بنا (سقف، دیوار،کف...)به هدر می رود و عایق کاری حرارتی می تواند موجب گرمتر شدن بنا در زمستان و خنک تر شدن بنا در تابستان و بهینه شدن مصرف انرژی به هنگام بهره برداری از ساختمان  شود.

 

 

 

در بالای لایه عایق حرارتی چند سانتیمتر فضای باز جهت تهویه آزاد بگذارید. این کار مانع تعریق زیر تایل می شود .ومانع  پارگی برف روی تایل می شود.