طرح سه بعدی

 


 

مدل سه بعدی:

پروژه های اجرا شده توسط شرکت مهندسی لترا به دو صورت طراحی می شود:

  • -دارای طرح سه بعدی هستند.
  • -خواستار دریافت طرح سه بعدی از شرکت لترا می باشند.

در هر دو حالت ،  مهندسین و کارشناسان شرکت از محل پروژه بازدید به عمل آورده و در صورت داشتن   طرح میزان اجرایی بودن و یا اصولی بودن طرح را ارزیابی کرده و در صورت نیاز به اصلاحات ،مراتب را با متقاضی در میان می گزارند.

و در صورت نداشتن طرح با کارشناسی محل پروژه و موقعیت ساختمان و همسایگی ها و زاویه دید و....و توجه به خواسته ها و علایق متقاضی اقدام به ارائه طرح سه می نمایند.

بعد از حاضر شدن طرح سه بعدی نقشه های اجرایی که شامل نقشه شیب بندی و کد های ارتفاعی و نقشه نعل کشی می باشد تکمیل و آماده می شود.

 

 

 

 

نمونه نقشه سقف چوبی:(تیرنما)
نمونه مدل سه بعدی پیشنهادی با ارائه تصاویر از زوایای مختلف
اا
پلان شیب بندی(مشخص کردن درصد شیب،اندازه های افقی و مورب و محل دودکش ها و داکت ها و کدهای ارتفاعی در این پلان الزامی است) )
پلان نعل کشی و صفحه گذاری جهت اتصال نعل فلزی به کلاف بتنی
 

 

نمونه نقشه سقف فلزی:  
 
نمونه نقشه سقف فلزی:(آهنکشی)